Otomasyon Sistemleri

Otomasyon Sistemleri Home Su ve atıksu arıtma tesislerinin su prosesini sorunsuzca yerine getirebilmeleri, sisteme uzaktan müdahale edebilmeleri ve sistem üzerindeki değişikliklerden anlık haberdar olabilmeleri için otomasyon sistemleri gerekmektedir. Otomasyon sistemleri tesisin bir…

Read More

Gri Su Geri Dönüşüm

Gri Su Geri Dönüşüm Home Maalesef günümüzde gri suyun kimyasal özelliklerine ait detaylı bir tanımlama hiçbir standartta mevcut değildir. EN 12056-1 gri suyu, az kirlilik oranına sahip olan ve üriner…

Read More

Atıksu Geri Dönüşüm

Atıksu Geri Dönüşüm Home Atıksu gerikazanım sistemleri daha önce kullanılmış atıksuyu tekrar kullanıma uygun hale getiren sistemlerdir. Bu sayede doğal kaynakları tüketmemiş oluruz. Özellikle kişi sayısının çok olduğu yerlerde günde…

Read More

Yağmur Suyu

Yağmur Suyu Home Yağmur suyu toplama projesi, doğal su kaynaklarının korunması için geliştirilmiş bir sistemdir. Çatı sularının biriktirilmesi mantığına dayalı sistem, kuraklıkla mücadele için atılan önemli bir adımdır. Öyle ki,…

Read More

Geri Donüşüm Su Sistemleri

Geri Donüşüm Su Sistemleri Home Endüstriyel ve evsel faaliyetler sonucu oluşan atıksular, karakteristiklerine göre gerekli arıtma sistemleri kullanılarak tekrar proseslere geri kazandırılabilmektedir. Bu şekilde, işletmede kullanılan sular, daha az maliyetle,…

Read More

Elektroliz Sistemler

Elektroliz Sistemler Home ELEKTROLİZE  SU Elektrik akımının elektrolit içinde iletilmesi ile sıvı içerisinde çözünen bileşiklerin ayrıştırılması elektroliz işlemi ile yapılır. Su elektrolit olarak kullanıldığında suyun elektrolizi gerçekleştirilir. Bu olay sonucunda…

Read More

Ultraviole

Ultraviole Home Mikrobiyolojik kirliliğin söz konusu olduğu sularda kullanılan en etkili ve en ekonomik dezenfeksiyon sistemlerinin başında gelmektedir. Güneş ışınlarının canlılar üzerindeki etkisinden esinlenerek geliştirilen bu cihazlarda, su içerisindeki mikroorganizmaların,…

Read More

Ozonlama

Ozonlama Home Ozon üç oksijen atomundan oluşan stabil olmayan bir gazdır. İki atomlu atmosferde bulunan oksijenin (O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. Oksijen ve ozon moleküllerinin farkını aşağıdaki gibi…

Read More

Klorlama

Klorlama Home Klor dozajlama sistemleri dezenfeksiyon amaçlı kullanılan en yaygın sistemlerden biridir. Klor dozajlama sistemi sahip olduğu kalıcı etkinin yanı sıra en ekonomik yöntemlerdendir. Klor dozajlama üniteleri sudaki nitrit, demir,…

Read More

Dezenfeksiyon Sistemleri

Dezenfeksiyon Sistemleri Home Dezenfeksiyon, başta içme suyu olmak üzere artezyen, kullanma ve arıtılmış attık sularda mevcut olabilecek bakteri, virüs ve diğer patojenik mikroorganizmaların elimine edilerek enfeksiyon yapmayacak düzeye indirilmesi işlemidir.Su…

Read More