Atıksu Geri Dönüşüm

Atıksu gerikazanım sistemleri daha önce kullanılmış atıksuyu tekrar kullanıma uygun hale getiren sistemlerdir.

Bu sayede doğal kaynakları tüketmemiş oluruz. Özellikle kişi sayısının çok olduğu yerlerde günde tonlarca su kullanılmaktadır.

Buna fabrikaları, toplu konutları örnek gösterebiliriz.  Bu kullanılan az kirli veya çok kirli sular ayırt edilmeksizin tümü direk atık olarak atılmaktadır. Bu da temiz olan kaynakların kirlenmesine ya da hergün tonlarca kullanılmasına, israf edilmesine neden olmaktadır.

Bu sular arıtılarak tekrar kullanıma kazandırılabilir. Arıtılan sular özellikle bahçe sulama, araç yıkama gibi amaçlarla kullanılabilir.

Yine su kullanımının fazla olduğu yerden fabrikaları göz önünde bulundurabiliriz. Bütün bu atığa attıkları sularını atıksu gerikazanım sistemleri ile arıtarak proses suyu kalitesinde dahi tekrar kullanabilirler.

Farklı arıtma teknikleri kullanılarak su içme suyu çıkış değerlerine bile getirilebilir.

Atıksu gerikzanım sistemleri başta çevreci sistemler olarak görünse de kısa vadede maddi açıdan da çok fazla kar sağlayan  sistemlerdir.
1-2 sene içersinde kendi yatırım maliyetini amorte eder. Daha sonra günlük su ihtiyacının büyük kısmını bu atıksu gerikazanım sistemlerinden sağlayabiliriz ve bu da maddi olarak tasarruf demektir.

Atıksu gerikazanım sistelerinin bir diğer kullanım alanı araç yıkama sektörüdür. Araç yıkma suyu geri kazanım sistemleri de günümüzde git gide yaygınlaşmaktadır. Çoğu firma hem maddi hem manevi kazanım için bu sistemlere yönelmektedir. Araçların yıkandığı sular bir depoda biriktirilir ve bu depodan geri kazanım sistemine verilir, su arıtmanın çıkışında ilk temiz haline ulaşır.

Bu temiz olan arıtılmış su tekrar bir depoda biriktirilir ve yeniden araç yıkamaya hazır hale gelir.

İşte yaşam döngüsünün sağlıklı sürmesi yapılması gereken en önemli işlem atık suların arıtılmasıdır. Atık su geri kazanım sistemlerinin daha çok kullanılması teşvik edilmeli ve insanların su kaynaklarını daha bilinçli kullanması gerekmektedir.