Demir Mangan Filtre Sistemleri

Demir, toprak ve kayalar içerisinde Fe2O3 (demir üç oksit) ve FeS2 (pirit) gibi çözünmez demir üç bileşikleri halindedir. Sudan demir ve manganın arıtımı için kullanılan demir mangan filtresi, yeraltı sularında bulunan demiri filtreleyerek neredeyse sıfıra indirir. Suyun pH değerini de düzenleyen demir mangan filtresi birikmiş çökeltilerdeki manganı da giderir.

Demir içeren sular hava ile temas ettiklerinde bulanık ve renkli bir hal alır, bu yüzden estetik nedenlerle kötü sular sınıfına girerler. Oksitlenmiş demir suda kahverengimsi bir renk oluştururken mangan siyah renkte lekeler oluşturur. Yüzeysel suların demir konsantrasyonu 1 mg/L’yi geçmez çünkü hava ile temas halindedir. Fakat yeraltı suları fazla miktarda demir ihtiva ederler çünkü bu sular oksijence yoksun karbondioksitce zengin sulardır.

Demir ve mangan filtreleri özel mineraller sayesinde; suda 5ppm’e kadar olan  demir ve mangan miktarını, içme ve kullanma suyu standartlarına (Fe=0,2 ppm – Mn= 0,05ppm) yada istenen standarda kadar düşürebilmektedir.

Bu özel mineraller için herhangi bir ekstra malzemeye ihtiyaç olmamaktadır.
Ayrıca suda bulunan hidrojen sülfit, metan, serbest karbondioksit ve yüksek konsantrasyonda organik artıkları uzaklaştırır.