Deiyonize Su

Tam Otomatik Deiyonizasyon Sistemleri – Deiyonizasyon Üniteleri

Deiyonizasyon sistemleri ile katyonik ve anyonik iyon değiştirici reçineler kullanılarak suyun saflaştırılması hedeflenmektedir.

Deiyonizasyon sistemleri ileri seviyede saf su ihtiyacı bulunan imalat sanayinde ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılır.
Deiyonizasyon üniteleri içinde kuvvetli katyonik ve kuvvetli anyonik iyon değiştirici reçine bulunur. Katyonik reçine ve anyonik reçine ayrı tanklarda kullanılabildiği gibi aynı tankın içinde mixbed (karışık yatak) halinde de kullanılabilmektedir.

Saf su üretiminde kullanılan önemli teknolojilerden biri olan deiyonizasyon ünitelerinin, işletim giderlerinin düşük olmasının yanı sıra sürekli personel gereksinimi olmaması ve çıkış suyu kalitesinde diğer sistemlere göre daha iyi sonuçlar elde edilmesi önemli avantajları arasında sayılabilmektedir.

Yüksek kalitede Saf su ihtiyacı olan proseslere özel olarak tasarlanan deiyonizer üniteleri, Ön arıtım ünitelerinden geçirildikten sonra kalan tüm iyonların sudan arındırılması sonucu saf su elde edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Özellikle kuyu suyu, cam sanayi, diyaliz merkezleri, sıcak su kazan besi suyunda, kozmetik, temizlik madde üretimi yapan işletmeler ve saf su ihtiyacı yüksek olan fabrikalara yönelik olarak tasarlanan bu sistemler günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mixbed deiyonize sistemler, genellikle ters ozmoz ünite sonrası veya katyon-anyon deiyonize kolonları sonrasında kullanılır.

Burada amaç, mix-bed ünitenin düşük iletkenlikte su ile beslenerek rejenerasyon sıklığının düşürülmesidir. Deiyonize reçine kolonlarının rejenerasyonu asit ve kostik ile gerçekleştirilir. İyon değiştirici reçineli deiyonize sistemlerin 1000 µs/cm´ten daha yüksek iletkenlikteki sularda kullanılması ekonomik ve işlevsel değildir.

Yüksek iletkenlikteki sulardan saf su temini amaçlanıyorsa, ters ozmoz demineralizasyon sonrası reçineli deiyonize sistem kullanımı tercih edilmelidir.