Elektroliz Sistemler

ELEKTROLİZE  SU

Elektrik akımının elektrolit içinde iletilmesi ile sıvı içerisinde çözünen bileşiklerin ayrıştırılması elektroliz işlemi ile yapılır.
Su elektrolit olarak kullanıldığında suyun elektrolizi gerçekleştirilir.

Bu olay sonucunda ise elektrolize su oluşur. İki elektrottan oluşan elektroliz kabı veya tankında gerçekleştirilen bu işlemde elektrotlar anot ve katot olarak ifade edilir.
Anotta elektron verme gerçekleşirken katotta elektron alma gerçekleşir. Elektroliz işlemi, redoks reaksiyonları tabanlı bir işlemdir.
Bir redoks çiftinin elektron kaybetmesi yükseltgenme indirgenme potansiyeli (YİP) veya redoks potansiyeli olarak ifade edilir.

25°C’deki saf suda elektrik taşıyacak yeterli iyon yoktur, bu nedenle elektrolitin içine iletkenliği arttıracak maddeler eklenir. Örnek olarak potasyum hidroksit ve sodyum klorür verilebilir.

Elektrolize suyun hazırlanmasında NaCl kullanılırsa suyun dezenfektan etkisi de arttırılabilir. Bu şekilde oluşturulan elektrolize suda sodyum hipoklorit (NaClO) oluşur ve bu bileşik patojenler üzerinde dezenfektan etkisi olan bir bileşiktir.

Seyreltik NaCl çözeltisi membranla ayrılmış anot ve katot içeren elektroliz sisteminin elektrolitik ünitesinden geçirildiğinde elektrolize su elde edilmektedir Bu işlemde düşük pH-yüksek ORP değerli ve yüksek pH-düşük ORP değerli iki farklı su elde edilir.

Elektrolize Oksitleyici (EO) Su Oluşumu ve Özellikleri

EO suyu, bir elektrolitik hücrede seyreltilmiş bir tuz solüsyonu geçirerek üretilir; buradaki anot ve katot bir membranla ayrılır.

Elektrotlar doğru akım voltajlarına tabi tutulduğunda, seyreltilmiş tuz çözeltisindeki klorür ve hidroksit gibi negatif yüklü iyonlar elektronları bırakmak ve oksijen gazı, klor gazı, hipoklorit iyonu, hipokloröz asit ve hidroklorik asit oluşturmak için anoda hareket ederken, pozitif yüklü hidrojen ve sodyum gibi iyonlar elektronları almak ve hidrojen gazı ve sodyum hidroksit haline gelmek için de katoda hareket ederler.

Elektrolize su asidik ve alkali olarak iki sınıfta incelenebilir. Düşük pH (2.3-2.7), yüksek oksidasyon-indirgenme potansiyeli (ORP> 1000 mV), yüksek çözünmüş oksijen ve serbest klor içeren EO suyu anot tarafından üretilmektedir ve asidik elektrolize su olarak adlandırılır.

EO suyu güçlü antibakteriyel aktiviteye sahip olduğundan bakteriyel dezenfektan olarak kullanılır.    

EO Suyunun Avantajları

EO suyunun en büyük avantajı, emniyetidir.
Aynı zamanda güçlü bir asit olan EO suyu, hidroklorik asit veya sülfürik asitten cilde, mukoza zarına veya organik maddeye aşındırıcı olmadığı için farklıdır.
İnsan vücudu ve çevre için güvenlidir.
Fiyat olarak çok daha ucuzdur.
EO suyu organik madde ile temas ettiğinde veya musluk suyu veya ters osmoz (RO) suyu ile seyreltildiğinde, tekrar sıradan su haline gelir.
EO suyunun kullanılmasının en önemli avantajlarından biri de sodyum klorür (NaCl) haricinde hiçbir kimyasal madde içermeyen saf su kullanılarak üretilmesidir
Bu nedenle, çevre ve kullanan kişiler üzerinde daha az olumsuz etkisi vardır (Kim et al., 2000).

Ayrıca, diğer geleneksel dezenfeksiyon teknikleriyle karşılaştırıldığında, EO suyu temizleme sürelerini azaltır, kullanımı kolaydır, çok az yan etkiye sahiptir ve nispeten ucuzdur