Dezenfeksiyon Sistemleri

Dezenfeksiyon, başta içme suyu olmak üzere artezyen, kullanma ve arıtılmış attık sularda mevcut olabilecek bakteri, virüs ve diğer patojenik mikroorganizmaların elimine edilerek enfeksiyon yapmayacak düzeye indirilmesi işlemidir.

Su arıtımında dezenfeksiyon, son yıllarda gittikçe yaygınlaşmaya başlayan, kimyasal maddeye ihtiyaç duymadığı için yan etkisi de olmayan Ultraviyole Cihazları ile yapılmaktadır. 254 nanometre dalga boyundaki ultraviyole ışınlar mikroorganizmaların DNA yapısını bozarak öldürür ve dezenfeksiyonu sağlar.

% 99.99 oranında bakteri öldürme etkisine sahip, montajı ve kullanımı kolay, işletme masrafı düşük UV sistemleriyle zararlı yan ürün ve kimyasal reaksiyonlar oluşmazken minimum temas süresinde sterilizasyon sağlanır.

Diğer dezenfeksiyon, klorlamayla yapılan dezenfeksiyondur. Belli bir temas süresi sonunda mikroorganizmaların giderilmesi sağlanır ve suda max 0,5 mg/L bakiye klor kalacak şekilde ham suya klor dozlama yapılır.