Geri Donüşüm Su Sistemleri

Endüstriyel ve evsel faaliyetler sonucu oluşan atıksular, karakteristiklerine göre gerekli arıtma sistemleri kullanılarak tekrar proseslere geri kazandırılabilmektedir. Bu şekilde, işletmede kullanılan sular, daha az maliyetle, istenen kalite ve kriterlere getirilmektedir.

Atıksu Geri Kazanım Sistemleri ile atıksu prosese geri verildiğinden, atıksuyun bertaraf maliyeti ve proseste kullanılan ham suyun maliyeti azaltılmakta; dolayısıyla sistemden çıkan atık su miktarı da azaltılmaktadır.

Atıksu Geri Kazanım Sistemi aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:
 
  • Kapasite doğrultusundan en uygun tasarım,
  • Fizibilite ve planlama çalışmaları,
  • Proses seçimleri,
  • Mühendislik hizmetleri,
  • Laboratuar ve pilot tesis çalışmaları,
  • Ekipman ve malzemelerin temini,
  • Sistem otomasyonu,
Atıksu Geri Kazanım Sistemlerinin yapım ve işletim aşamalarında öncelikle işletmenin ihtiyacı olan su kalitesinin en doğru biçimde belirlenmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda yapılacak seçimler ve tasarımlar, en doğru çözümleri üretebilecek şekilde, tecrübeli mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca sistemlerin işletmeye alınması ve sonrasında sistem bakımları için deneyimli teknik ekibimiz sizlere en verimli hizmeti sunmaktadır.