Seperatör Filtre

Seperatör mekanik filtre sistemleri özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin ve partiküllerin santrifüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırılması mantığına göre çalışır.

Su, giriş bölmesine teğet olarak girerken oluşan santrifüj etkisi nedeni ile sudan ağır olan partiküller, cihaz çeperlerine doğru savrulur ve spiral hareketlerle toplama bölgesine doğru inerler.

Filtrenin alt haznesinde toplanan partiküller periyodik veya sürekli olarak manuel veya otomatik boşaltılır. Partikülleriden ayrılmış olan su separatörün ortasındaki girdap vasıtası ile yukarı doğru çekilir ve çıkış hattına geçer.

■ Seperatör Filtreler 24 Saat Kesintisiz olarak çalışabilme özelliğine sahiptir.
■ 70 mikrona kadar tüm partiküller filtre edilir.
■ Yüksek kapasite aralıklarında kullanılabilir.
■ Otomatik olarak kendini temizleme özelliğine sahiptir.
■ Temizlik esnasında suyun kesilmesi gerekmemektedir.
■ Bakımı sadece katı maddelerin toplandığı hazneyi temizlemekten ibarettir.
■ Basınç kaybı sabittir, yüksek kapasitelerde dahi debide değişim görülmez.
■ İçerisinde filtre elemanı olmadığı gibi için tıkanma riski yoktur.