Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon sistemleri suyun kimyasal özelliklerine müdahalede bulunmadan suyun fiziksel özelliklerinde ciddi fark yaratır.

Ultrafiltrasyon sistemleri ile suda bulunan askıda katı madde ve bulanıklık giderimi yüksek düzeyde sağlanırken belirli oranda renk giderimi de sağlanmaktadır. 

Ultrafiltrasyon sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisi de suda bulunması muhtemel bakteri ve virüslerin tamamını giderebilmesidir.

Bu özelliği ile özellikle kaynak suları ve içme suyu arıtımında gün geçtikçe yoğun bir kullanım alanına ulaşmaktadır.