Ozonlama

Ozon üç oksijen atomundan oluşan stabil olmayan bir gazdır. İki atomlu atmosferde bulunan oksijenin (O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir.

Oksijen ve ozon moleküllerinin farkını aşağıdaki gibi belirtebiliriz. Ozon gazı doğada güneşten gelen mor ötesi ışınların atmosferdeki oksijeni parçalamasıyla ya da yıldırımın oksijeni parçalamasıyla ortaya çıkmaktadır. Ozon gazı havadan daha ağır bir gaz olduğu için yeryüzüne doğru iner, havayı doğal yöntemle temizler.

Özellikle yağmurlu ya da fırtınalı günlerde hissettiğimiz koku ozonun yeryüzünde en yoğun halde olmuş şeklidir. Zemin seviyelerine yakın bölümlerde 10 milyon hava partikülü başına bir partikül O3 (=0.1 PPM =200 mg/m ) konsantrasyonlarda duman şeklinde bulunur. 2000 metre yükseklikte, çok daha azalarak 0.03 -0.04 PPM seviyelere düşer.

Böylelikle yeryüzündeki canlıları koruması yönünden büyük önem taşımaktadır.
Ozon gazı oksidasyonu çok yüksek ve bilinen en kuvvetli dezenfektan olması ve diğer dezenfeksiyon yöntemlerine göre insan vücuduna zararlı hiçbir kalıntı bırakmaması sebebiyle yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ozon gazı diğer dezenfektan yöntemleri içerisinde çok daha kuvvetlidir. Ozon Dezenfeksiyon Sistemleri, organizmaların hücre duvarlarını parçalayarak bilinen bütün virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşitleri için yok edici etkiye sahiptir.